Meistä

FRUKKO Łukasz Wiśniewski -yritys perustettiin vuonna 2009 ja se on päässyt johtavaan asemaan jäteveden käsiitelyn alala. Yritys on arvostettu sekä Puolan sisäisillä että maailmanlaajuisilla markkinoilla. Se toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja veden talteenotossa huolehtien samalla ympäristöstä.

Tarjolla olevista käsittelyjärjestelmistä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota biologisiin puhdistuslaitoksiin Frukko Smart One, Frukko Simple One, Frukko Bio Economy ja SBR Tech, jätevedenpuhdistamoihin Septicbox ja septicog, sekä sadevedenkäsittely- ja keräysjärjestelmiin – Frukko Garden System (FGS). Tarjoamme myös pumppuasemajärjestelmiä, rasvanerottimia ja monia muita järjestelmiä, jotka tasoittavat ihmisen toimintaa ympäristössä.

PALVELUMME:

Suunnittelemme ja asennamme jätevedenkäsittelyjärjestelmiä, pumppuasemia, kaista- jamaaviemäröintijärjestelmiä, saostussäiliöitä ja sadevesijärjestelmitä sekä kotitalouksiin että julkisiin rakennuksiin.