The environment is our passion. For our and next generation.

European Funds MPG Polska European Union

 

NAZWA PROJEKTU:

"FRUKKO Twoje Oczyszczalnie - program między narodowej promocji branży budowy i wykańczanie budowli" 

CEL PROJEKTU: 

Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski. 

PLANOWANE EFEKTY:

Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł

om selskap

Velkommen til vår nettside

FRUKKO Twoje Oczyszczalnie er en velkjent produsent av renseanlegg til private hjem på det polske og internasjonale markedet. Vi driver også med systemer for håndtering av regnvann og drenering.

 

I vårt tilbud finner du:

 • biologisk-mekaniske renseanlegg
 • store renseanlegg for offentlige bygg som hoteller, restauranter o.l.
 • SBR renseanlegg
 • kloakktanker av polyeten HDPE
 • regnvannstanker
 • systemer for håndtering av regnvann
 • tanker for naturlig landbruksgjødsel
 • avløp- og vannpumpestasjoner
 • fettseparatorer
 • olje- og petroleum separatorer
 • mini fettseparatorer
 • pumper
 • dreneringssystemer
 • Betongtanker for kloakk og regnvann
 • Renseanlegg av betong

Biologiske renseanlegg, dreneringsanlegg, SBR-anlegg, tunnelrenseanlegg, pakkerensere, septiktanker, separatorer og pumpestasjoner, kloakktanker, regnvannshåndtering, behandlingsanlegg for offentlige bygg, tilbehør til behandlingsanlegg, løsninger for industri og landbruk

 

Design og montering av renseanlegg– våre tjenester

Vi tilbyr tjenester som design og montering av renseanlegg til både privat hjem og offentlige bygg. Tilbudet omfatter også montering av separatorer, avløp- og vannpumpestasjoner, utførelse av drensgrøfter og andre dreneringssystemer. Vi har også stor erfaring innen montering av kloakktanker og systemer for håndtering av regnvann. I tillegg kan vi hjelpe til med å søke om vanntillatelse.

 

Vi vil gjerne etablere samarbeid med:

 • individuelle kunder
 • montører
 • byggevarebutikker
 • bønder
 • kommuner
 • private entreprenører
 • designere

Vårt tilbud blir til enhver tid tilpasset individuelle behov. Vi tilbyr produkter av den høyeste kvalitet, hvorav de fleste er allerede klare for levering.

Vi anbefaler på det sterkeste å velge våre tjenester som bygger på et profesjonelt samarbeid og et solid partnerskap!

 

Våre produkter og tjenester leveres til følgende land:

 • Estland
 • Tsjekkia
 • Litauen
 • Latvia
 • Sverige
 • Tyskland
 • Slovakia

In order to ensure maximum convenience to users when using the website, this page uses cookie files. Detailed information is available in our Privacy Policy. Click "I agree”, so that this information is no longer shown.