Environment is our passion.

About the company

FRUKKO is manufacturer of  sewage and wastewater treatment plant, rainwater management systems and land drainage for almost 10 years. These operations are conducted in the entire country.

 

MAIN PRODUCTS 

 • M-BOŚ OG and FRUKKO BOX OG on- site sewage treatment plants
 • FTANK solid waste tanks (cesspools)
 • FRUKKO GARDEN SYSTEM and RAIN BOX SYSTEM rainwater collection and management systems
 • water and sewage pumping stations
 • for gathering slurry and liquid manure in agriculture
 • FRUKKO GARDEN SYSTEM water meter wells

 

OUR RANGE INCLUDES

 • M-BOŚ biological - mechanical sewage treatment plants
 • M-BOŚ SBR sewage treatment plants
 • sewage treatment plants with drainage
 • sewage treatment plants with tunnels
 • sewage treatment plants with packets
 • rainwater tanks
 • rainwater management systems
 • slurry and liquid manure tanks for agriculture
 • water and sewage pumping stations
 • grease separators
 • oil and oil derivatives separators
 • mini grease separators
 • pumps
 • drainage systems
 • concret sewage water treatment plant
 • graywater treatment system 
 • water treatment 
 • wastewater treatment plants for citis, hotels, industry etc. 
 • biological sewage treatment plant without energy

 

European Funds MPG Polska European Union

 

NAZWA PROJEKTU:

"FRUKKO Twoje Oczyszczalnie - program między narodowej promocji branży budowy i wykańczanie budowli" 

CEL PROJEKTU: 

Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski. 

PLANOWANE EFEKTY:

Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł

In order to ensure maximum convenience to users when using the website, this page uses cookie files. Detailed information is available in our Privacy Policy. Click "I agree”, so that this information is no longer shown.